Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị tuyên truyền việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động tại các huyện Nguyên Bình, Quảng Uyên, Phục Hòa

       Thực hiện Công văn số 694/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 27/6/ 2018 của Sở Lao động – TBXH tỉnh về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động năm 2018,

       Từ ngày 17 đến 20 tháng 7 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng Lao động – TB&XH các huyện Nguyên Bình, Quảng Uyên, Phục Hòa và Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động năm 2018 tại các xã (Minh Thanh; Thái Học; Tam Kim; Hoa Thám; Quốc Phong; Chí Thảo; Lương Thiện; Mỹ Hưng).

Ảnh: Ông  Vũ Văn Cảnh, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc tại hội nghị

      Tại hội nghị đã có 363 lao động tại địa phương đến tham gia, qua hội nghị người lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm phổ biến về chính sách lao động, việc làm, tư vấn và giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp. Đồng thời cán bộ tuyển dụng Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam trực tiếp giới thiệu hoạt động sản xuất, nhu cầu tuyển dụng nhân sự của công ty, các chế độ tiền lương, thưởng, môi trường làm việc và những chế độ đãi ngộ khác… Người lao động đã trực tiếp trao đổi và nghe giải đáp những thắc mắc liên quan đến điều kiện, môi trường làm việc, quyền lợi của mình được hưởng khi được tuyển dụng.

Ảnh: Đại biểu và người lao động được nghe phổ biến thông tin trên hội trường

Ảnh: Cán bộ tuyển dụng giới thiệu hoạt động sản xuất và nhu cầu tuyển dụng lao động của Công ty Brother Việt Nam

      Kết thúc các hội nghị đã có 29 lao động đăng ký làmg việc tại Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam. Sau đợt hội nghị Trung tâm DVVL sẽ cử cán bộ tiếp tục bám sát cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về việc làm, giới thiệu việc làm, thực biện tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận thông tin thị trường lao độngvà giúp họ tìm được việc làm phù hợp với nguyện vọng và năng lực của bản thân trong thời gian tới./.

Phòng Thông tin thị trường lao động-TDVVL