Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

      Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Trung tâm Dịch vụ việc làm luôn quan tâm chỉ đạo công tác phát triển Đảng.

      Ngày 6/6/2018, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú Lãnh Đức Vĩnh, Lã Thị Hồng

      Lễ kết nạp Đảng viên trong không khí trang nghiêm đúng trình tự theo quy định Đảng viên mới tỏ sự xúc động và đọc lời tuyên thệ dưới cờ Đảng: Nguyện trung thành với lý tưởng và mục đích cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên, hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa về phẩm chất, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Phát biểu tại buổi Lễ, đ/c Đặng Thị Long Biên – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Trung tâm chúc mừng Đảng viên mới và đánh giá cao nỗ lực và sự phấn đấu của đ/c Lãnh Đức Vĩnh, Lã Thị Hồng, đồng thời giao nhiệm vụ cho 02 đồng chí phải luôn luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tiên phong của người Đảng viên và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

      Buổi Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú đã kết thúc tốt đẹp, trở thành nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng trong Trung tâm tích cực noi gương, rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của Trung tâm.

      Một số hình ảnh của buổi Lễ:

Đ/c Vũ Văn Cảnh – Phó bí thư Chi bộ – Phó giám đốc 

trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Lãnh Đức Vĩnh

Đ/c Vũ Văn Cảnh – Phó bí thư Chi bộ – Phó giám đốc

trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Lã Thị Hồng

Đ/c Đặng Thị Long Biên – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Trung tâm

giao nhiệm vụ cho 02 đồng chí Lãnh Đức Vĩnh, Lã Thị Hồng

Đại diện các tổ chức đoàn thể chúc mừng 02 đ/c Lãnh Đức Vĩnh, Lã Thị Hồng