Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Thông báo địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2018

– Thực hiện công văn Số:426/SLĐTBXH – VLATLĐ ngày 05 tháng 5 năm 2018  Về việc Thông báo địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2018.

Thông tin chi tiết xem tại link sau: 426SLDTBXH-VLATLDsigned_20180503100636193190