Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CÔNG TY TRỰC TIẾP TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

      Giới thiệu Công ty TNHH giầy PANTA Việt Nam tuyển dụng lao động trên địa tỉnh Cao Bằng Năm 2018.

   Xem công văn chi tiết thông báo tại link này 370SLDTBXH-VLATLD_20180413031056395390