Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

BẾ GIẢNG 02 LỚP NGHỀ TRỒNG RAU AN TOÀN

          Thực hiện hợp đồng làm việc số 06/HĐ-KT ngày 22 tháng 12 năm 2017 giữa phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao bằng về việc phối hợp tổ chức mở lớp Trồng rau an toàn cho Lao động nông thôn;

        Ngày 13/ 04 /2018 Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với phòng kinh tế thanh phố tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp học “Trồng rau an toàn” và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho 60 học viên tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng.

        Lớp học nghề khai giảng từ ngày 22/12/2017 và kết thúc ngày 30/03/2018, trong thời gian học, các học viên được giáo viên truyền tải các kiến thức gồm 06 mô đun: MĐ 01 Hướng dẫn sản xuất rau an toàn; MĐ 02 chuẩn bị điều kiện cần thiết để trồng rau an toàn; MĐ 03 trồng rau nhóm ăn lá; MĐ 04 Trồng rau nhóm ăn quả; MĐ 05 trồng rau nhóm ăn củ; MĐ 06 tiêu thụ sản phẩm rau an toàn; d học viên còn được hướng dẫn các quy trình khép kín về trồng các nhóm rau như:  kỹ thuật làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, chăm sóc cây rau, thu hoạch và bảo quản sản phẩm cây rau đảm bao hiệu quả, an toàn. Lựa chọn được các loại giống cây rau, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Xác định được các loại sâu hại chính từ đó đưa ra các biện pháp phòng trừ phù hợp cho rau.

        Đây là lớp trồng rau an toàn theo hướng VietGAP với mục đích trang bị kiến thức thực tế và kỹ năng cho lao động nông thôn  nhằm tạo điều kiện cho học viên tiếp cận ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, hướng tới sản phẩm rau sạch cung cấp ra thị trường.

        Kết thúc khóa học 100% học viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ nghề trồng rau sạch an toàn.

Một số hình ảnh của lớp học

  Ảnh: Mô hình trồng xu hào

 

Ảnh: Mô hình trồng rau cải bắp

  Ảnh: mô hình rau xà lách

Ảnh: Ông Tống Minh Long TP Kinh tế thành phố phát biểu tổng kết lớp học.

Ảnh: Đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm và Phòng Kinh tế Thành phố công bố quyết định công nhận tốt nghiệp và trao chứng chỉ cho các học viên./.