Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho lao động về nước đúng thời hạn

Thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho lao động về nước đúng thời hạn do Sở Lao động Thương binh & Xã hội ban hành.

xem thông tin chi tiết theo link dưới

Công văn 279.SLĐTBXH-VLATLĐ