Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2018 tại huyện Quảng Uyên Cụm xã: Hoàng Hải, Hạnh Phúc, Tự Do

           Thực hiện CV số 270/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 20/3/ 2018 của Sở Lao động – TBXH tỉnh về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2018,

           Ngày 29/3/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng Lao động – TB&XH huyện Quảng Uyên tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2018 tại cụm xã (Hoàng Hải, Hạnh Phúc, Tự Do).

 

Ảnh: Ông  Vũ Văn Cảnh, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc tại phiên giao dịch

           Tại Phiên giao dịch việc làm đã có 232 lao động tại địa phương đến tham gia, qua đây người lao động được Trung tâm dịch vụ việc làm phổ biến về chính sách lao động, việc làm được tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí, được định hướng nghề nghiệp, lựa chọn công việc và nơi làm việc phù hợp để đăng ký tham gia dự tuyển. Đồng thời được các Công ty như TNHH May Tinh Lợi, Công ty CP Bách Nghệ Toàn Cầu, Công ty TNHH Trung Thành tư vấn trực tiếp và giới thiệu về công ty, nhu cầu tuyển dụng nhân sự của mình, chế độ tiền lương, thưởng, môi trường làm việc, các chế độ đãi ngộ… Người lao động được trực tiếp trao đổi và nghe giải đáp những thắc mắc liên quan đến điều kiện, môi trường làm việc, quyền lợi của mình được hưởng khi được tuyển dụng.

 

Ảnh: Đại biểu và người lao động được nghe phổ biến thông tin trên hội trường

Ảnh: Trung tâm dịch vụ việc làm hướng dẫn cho người lao động làm hồ sơ việc làm

            Phiên giao dịch việc làm đã diễn ra tương đối thành công; sau phiên giao dịch Trung tâm DVVL sẽ cử cán bộ tiếp tục bám sát cơ sở để giới thiệu và chắp nối họ với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng phù hợp nguyện vọng, trình độ và năng lực của người lao động trong thời gian tới./.

Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm-TDVVL