Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH CAO BẰNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI ĐÀM VỀ THỰC HIỆN HỢP TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG QUA BIÊN GIỚI

       Căn cứ Biên bản hội đàm về thực hiện hợp tác quản lý lao động qua biên giới giữa Sở Lao Động-TBXH Cao Bằng, Việt Nam và Cục nguồn nhân lực và an sinh xã hội thành phố Sùng tả, Quảng tây, Trung Quốc đã ký ngày 24/01/2018; Công văn số 469/UBND-NC ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc cho chủ trương Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đón tiếp và làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Sùng Tả Quảng Tây, Trung Quốc.

       Ngày 12/3/2018, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng, Việt Nam đã đón đoàn đại biểu Trung tâm dich vụ việc làm thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc vào Thành phố Cao Bằng để cùng nhau Hội đàm; thời gian Hội đàm diễn ra lúc 14 h cùng ngày tại Nhà Khách UBND tỉnh Cao Bằng.

       Đoàn đại biểu Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng, Việt Nam do đồng chí Đặng Thị Long Biên, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Trung tâm dich vụ việc làm thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc do đồng chí Lô Thành Tô, Chủ nhiệm Trung tâm làm trưởng đoàn. Trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, hai bên đã tiến hành trao đổi và cùng đi đến thống nhất ký bản ghi nhớ Hội đàm về hợp tác tuyển chọn, cung ứng lao động và quản lý lao động qua biên giới nội dung như sau:

       1. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc, sẽ cung cấp thông tin cơ bản về nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp thành phố Sùng Tả (bao gồm số lượng lao động, tiêu chuẩn người lao động, nội dung công việc, địa điểm làm việc…).

       2. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc chỉ đạo và phối hợp các Trung tâm Dịch vụ việc làm của các huyện làm tốt công tác quản lý công dân Việt Nam làm việc tại Trung Quốc.

        3. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc sẽ chỉ định 2 – 3 công ty lao động có uy tín và thông báo cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng, đồng thời cung cấp những văn bản, tài liệu có liên quan của Doanh nghiệp đã được nhận định.

        4. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và các phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, tỉnh Cao Bằng tăng cường tuyên truyền công tác lao động qua biên giới, hướng dẫn công dân Việt Nam nhập cảnh đi lao động bằng con đường hợp pháp.

       5. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng, Việt Nam tích cực hướng dẫn và tổ chức công dân Việt Nam sang làm việc tại Trung Quốc, đồng thời tuân thủ những quy định pháp luật của địa phương nơi làm việc./.

        Một số hình ảnh tại hội đàm:

IMG_0301       Ảnh: Toàn cảnh Đoàn đại biểu Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng, Việt Nam và Đoàn đại biểu Trung tâm dịch vụ việc làm Sùng Tả, Quảng Tây, Trung quốc đang đang tiến hành Hội đàm.

IMG_0318Ảnh: Các đại biểu chứng kiến hai bên ký bản ghi nhớ Hội Đàm.

IMG_0303 Ảnh: chúc mừng thành công của Hội đàm.

IMG_0304Chụp ảnh lưu niệm

       Kết thúc hội đàm, sáng ngày 13 tháng 3 năm 2018 lúc 9h 30 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiễn đoàn ra tại cửa khẩu quốc tế Là Lùng./.

Phòng Tư vấn GTVL – TTDVVL Cao Bằng