Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

       Sáng ngày 5/1/2018 Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.IMG-3340

Đồng chí Vũ Văn Cảnh –  Phó giám đốc trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

       Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể công chức, viên chức Trung tâm, năm 2017 công tác chuyên môn đã đạt được một số kết quả: Tư vấn giới thiệu việc làm: 16.365 lượt người; Cung ứng, giới thiệu việc làm: 806 người; Khai thác thông tin thị trường lao động: 162 đơn vị; Đào tạo dạy nghề: 124 học viên; Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng: 1.125 người.

       Năm 2018, Trung tâm đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy mạnh công tác tư vấn giới thiệu việc làm; Công tác thông tin thị trường trên trang thông tin điện tử của Trung tâm, chủ động khai thác thông tin, nâng cao chất lượng và số lượng tin, bài đăng tải trên Website; Đào tạo nghề và nâng cao kỹ năng nghề cho lao động; Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 100 % lao động đảm bảo đúng chế độ, chính sách theo quy định.

        Hội nghị thảo luận và đã có những ý kiến phát biểu mang tính đóng góp, xây dựng… qua đó cũng đã chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm trên các lĩnh vực công tác trong năm 2017, trên cơ sở đó xác định những mục tiêu nhiệm vụ và đề ra các giải pháp chủ yếu cho năm 2018.

IMG-3342 (1)

Đồng chí  Nông Minh Huân – Phó giám đốc Sở Lao động- TB và XH

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nông Minh Huân – Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu trong công tác của tập thể công chức, viên chức Trung tâm và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017, đồng thời yêu cầu năm 2018 Trung tâm cần phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, đoàn kết, sáng tạo trong công việc, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Sở Lao động-TB&XH giao cho Trung tâm.

        Tại Hội nghị lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Danh hiệu ”Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 3 cá nhân; Danh hiệu ”Lao động tiên tiến” cho: 22 cá nhân và Tập thể: Phòng Tư vấn Giới thiệu việc làm; Phòng Thông tin thị trường lao động; Phòng Tư vấn và đào tạo nghề; Phòng Bảo hiểm thất nghiệp.IMG-3455

03 cá nhân được lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 tặng Danh hiệu ”Chiến sỹ thi đua cơ sở”

 

IMG-3456

Đại diện 04 phòng được lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 tặng Danh hiệu ”Tập thể Lao động tiên tiến”

        Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Đặng Thị Long Biên – Bí thư chi bộ –  Giám đốc Trung tâm có những lời động viên, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống yêu nước, ra sức thi đua đạt thành tích tốt nhất, cao nhất, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2018, cùng nhau chung sức đồng lòng, xây dựng Trung tâm dịch vụ việc làm ngày càng phát triển./.

TC Hành chính TH