Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN SANG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CHLB ĐỨC KHÓA 4 (NĂM 2018-2019)

          Có nội dung thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng -khóa 4 (năm 2018-2019) của Trung tâm lao động ngoài nước gửi .

Xem thông tin chi tiết tại đường link sauscan0001

          Nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ số điện thoại 0206 3953 376