Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị phổ biến thông tin TTLĐ tại huyện Nguyên Bình

       Từ ngày 27/8/2017 đến ngày 28/8/2017 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng phối hợp với phòng lao động TB&XH huyện Nguyên Bình, Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam; Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề gắn với việc làm, tại  các xã Thành Công, Phan Thanh, Quang Thành, Thể Dục, Triệu Nguyên thuộc huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng.

        Tới dự các hội nghị có 291 người lao động đến nghe tư vấn, qua đây người lao động hiểu rõ hơn về chính sách lao động việc làm, nhu cầu tuyển dụng của các công ty trong nước nói chung và công ty Brother nói riêng.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

ảnh 1

Đại diện Công ty Brother Việt Nam giới thiệu hình ảnh của Công ty và vị trí làm việc cho người lao động  tại Xã Thành Công

ảnh 2

  Tại xã Thành Công có 94 Đại biểu và người lao động đến tham dự.

ảnh 3

Đại biểu và người lao động đến dự hội nghị tại xã Phan Thanh có 100 lao động

ảnh 4Ông:  Vũ Văn Cảnh – Phó giám đốc Trung tâm phổ biến chính sách về việc làm cho người lao động tại Xã Quang Thành

ảnh 5

 Xã Quang Thành có 53  lao động đến dự Hội nghị

Untitled (1)

 Đại biểu và người lao động đến dự Hội nghị tại cụm xã Thể Dục; Triệu Nguyên có 44 lao động

        Kết thúc 04 hội nghị có 59 người lao động  đăng ký đi làm việc tại công ty TNHH Brother Việt Nam và được  cán bộ Trung tâm  dịch vụ việc làm  hướng dẫn làm hồ sơ và cấp hồ sơ miễn phí  lao động./.

PHÒNG THÔNG TIN TTLĐ