Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, thông tin thị trường lao động năm 2017 tại xã Vũ Nông, Ca Thành huyện Nguyên Bình

      Thực hiện Công văn số 191/TTDVVL ngày 14/8/2017 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, thông tin thị trường Lao động, tư vấn tuyển sinh, học nghề gắn với giải quyết việc làm năm 2017.

      Ngày 18/8/2017 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng phối hợp phòng lao động TB&XH huyện Nguyên Bình và Trường Cao Đẳng Nghề Than Khoáng Sản Việt Nam. Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề gắn với giới thiệu việc làm năm 2017 tại xã Vũ Nông và Ca Thành huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng.

IMG_20170818_161514

Ông Vũ Văn Cảnh triển khai thông tin, chính sách việc làm

 IMG_20170818_161511

Đại biểu và người lao động đến dự hội nghị tại xã Vũ Nông

IMG_20170821_081639

Đại biểu và người lao động đến dự hội nghị tại xã Ca Thành

      Kết thúc Hội nghị, Trung tâm đã tổ chức cho người lao động đăng ký đi làm, phát hồ sơ miễn phí, hướng dẫn làm hồ sơ, hẹn lịch đưa đi làm việc. Kết quả: Hội nghị tại xã Ca Thành có 45 người đến dự và 12 người đăng kí; Hội nghị xã Vũ Nông có 65 người đến dự và 25 người đăng kí đi làm./.

Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm