Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị tư vấn và tuyển dụng lao động tại các xã huyện Quảng Uyên, Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

       Thực hiện Công văn số: 776/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 07/7/2017 của Sở Lao Động – TBXH về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm, học nghề năm 2017.

      Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng phối hợp với công ty TNHH CN Brother Việt Nam và phòng Lao động-TBXH huyện Quảng Uyên, huyện Trùng Khánh tổ chức thành công 08 hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm, học nghề tại các xã: Hồng Quang, Chí Thảo, Cai Bộ, huyện Quảng Uyên và các xã: Trung Phúc, Đoài Côn, Cao Thăng, Chí Viễn, Ngọc Khê huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Untitled

Ảnh: Bà Đặng Thị Long Biên- Phó Giám đốc Trung tâm phổ biến chính sách lao động việc làm

       Đại diện Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam (Có trụ sở đóng tại Khu Công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương) đã trực tiếp tư vấn cho người lao động về chính sách tuyển dụng, mức lương, chính sách phúc lợi cho người lao động như :Nhà ở, ăn ca, đưa đón lao động xuống làm việc và về quê ăn tết…. Công ty TNHHCông nghiệp Brother Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, hiện nay có rất nhiều lao động tỉnh Cao Bằng đang làm việc.

 

Untitled-1

 

Ảnh: Ông Trương Văn Hội đại diện công ty TNHHCông nghiệp Brother Việt Nam đang phổ biến thông tin của  công ty

       Bên cạnh đó, người lao động cũng được Trung tâm trao đổi trực tiếp và được giải đáp thắc mắc các nội dung liên quan về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, về việc làm trong nước, xuất khẩu lao động và chính sách tuyển dụng của Công ty Brother.

Untitled-2

 

Ảnh: Ông Tô Quang Phào-Trưởng phòng Tư vấn-Giới thiệu việc làm-Trung tâm DVVL đang giải đáp thắc mắc các nội dung liên quan về chính sách lao động việc làm trong nước, xuất khẩu lao động.

Untitled-3

 

Ảnh: Hội nghị tại xã Chí Thảo huyện Quảng Uyên-Cao Bằng có 45 lao động đến nghe tư vấn.

Untitled-4

 

Ảnh: Hội nghị tại xã Đoài Côn, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng thu hút 96 người đến nghe tư vấn.

Untitled-5

 

Ảnh: Hội nghị tại xã Chí viễn, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng có 87 người đến nghe tư vấn.

Untitled-6

 

Ảnh: Hội nghị tại xã Ngọc khê, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng có 76  người đến nghe tư vấn.

       Kết thúc 08 hội nghị có trên 442 người lao động tham dự, ngay tại các Hội nghị có 63 người lao động đăng ký đi làm và 09 lao động đã được Công ty TNHH Công nghiệp BROTHER Việt Nam đón trực tiếp đi làm việc tại công ty.