Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

ĐƯA THÔNG TIN VIỆC LÀM ĐẾN THÔN BẢN VÙNG CAO

Thực hiện kế hoạch tư vấn giới thiệu việc làm năm 2017; từ ngày 26 – 29/5/2017. Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng phối hợp với phòng LĐTB XH Hà Quảng, UBND các xã Vần Dính, Tổng Cọt, Nội Thôn tổ chức thông tin, tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề tại các xóm: Lũng Gà, Lũng Rỳ, Kéo Sỹ, Lũng Chuống với số lượng người tham gia nghe tư vấn là trên 100 lao động. Nội dung tư vấn gồm: tư vấn chính sách pháp luật về việc làm, thông tin thị trường lao động và các thông báo tuyển theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Qua tư vấn người lao động nắm được các thông tin chính sách về việc làm, các thông tin tuyển dụng, các chế độ người lao động được hưởng khi tham gia làm việc tại các doanh nghiệp. Kết thúc đợt tư vấn có 05 lao động đăng kí đi làm việc tại các doanh nghiệp và 01 lao động nộp hồ sơ đi làm tại công ty TexHong.

20170525_140213 Ông Tô Quang Phào – Trưởng phòng tư vấn giới thiệu việc làm – Trung tâm dịch vụ việc làm trực tiếp triển khai và tư vấn tại xóm Lũng Gà, xã Vần Dính, huyện Hà Quảng.

IMG_20170530_143852Người lao động đang nghe tư vấn tại xóm Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng,

tỉnh Cao Bằng.

          Tô Quang Phào