Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Chi đoàn Trung tâm Dịch việc làm Cao Bằng tổ chức tư vấn việc làm, tư vấn học nghề tại 2 xóm Sam Luồng,Tổng Hoáng, Xã Trương Lương, huyện Hòa An

Ngày 26/5/2017, Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng phối hợp với đoàn thanh niên xã Trương Lương, huyện Hòa An tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm, tư vấn học nghề tại 02 xóm Sam Luồng, Tổng Hoáng, xã Trương Lương.

20170526_083339

Người lao động tham gia nghe t­ư vấn

Tại buổi tư vấn có 41 người lao động được nghe tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia thị trường lao động. Được cung cấp thông tin thị trường  lao động trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động, tư vấn việc làm học nghề theo nguyện vọng.

20170526_090156

Tại buổi tư vấn Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng tặng quà cho 02 hộ gia đình thuộc xóm Sam Luồng, Tổng Hoáng có hoàn cảnh khó khăn