Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Trung tâm Dịch vụ việc làm luôn quan tâm chỉ đạo công tác phát triển Đảng.

Ngày 19/05/2017, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Hoàng Ngọc Oanh.

Lễ kết nạp Đảng viên diễn ra đúng quy định, trình tự. Đảng viên mới tỏ sự xúc động và đọc lời tuyên thệ dưới cờ Đảng: Nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa về phẩm chất, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm được giao.

Phát biểu tại buổi lễ đ/c Đặng Thị Long Biên – Bí thư Chi bộ – Phó giám đốc phụ trách chúc mừng Đảng viên mới và đánh giá cao nỗ lực và sự phấn đấu của đ/c Hoàng Ngọc Oanh, đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí phải luôn luôn gương mẫu nêu cao tinh thần tiên phong của người Đảng viên và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú đã diễn ra tốt đẹp, trở thành nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng trong Trung tâm tích cực noi gương, rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của Trung tâm.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

Đ/c Vũ Văn Cảnh - Phó bí thư Chi bộ - Phó giám đốc trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Hoàng Ngọc OanhĐ/c Vũ Văn Cảnh – Phó bí thư chi bộ – Phó giám đốc trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Hoàng Ngọc Oanh

IMG_1601Đ/c Đặng Thị Long Biên – Bí thư Chi bộ – Phó giám đốc phụ trách giao nhiệm vụ cho

đồng chí Hoàng Ngọc Oanh

FullSizeRender (1)Đại diện các tổ chức đoàn thể chúc mừng đ/c Hoàng Ngọc Oanh