Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN SANG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC

      Thực hiện công văn số 583/TTLĐNN-TCLĐ ngày 18/04/2017 của Cục quản – lý lao động ngoài nước về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức.

      – Người lao động có nhu cầu tìm hiểu thông tin xem chi tiết tại link dưới:

THÔNG BáO CHLB ĐứC