Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị tư vấn và tuyển dụng lao động tại huyện Thạch An

         Thực hiện Công văn số: 125/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 17/02/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm, học nghề năm 2017.

          Từ ngày 22-24/02/2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với phòng Lao động-TBXH huyện Thạch An tổ chức thành công 03 hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm, học nghề tại các cụm xã: Thái Cường – Trọng Con; Kim Đồng – Đức Thông; Vân Trình – Thị Ngân.

 IMG_0240
Ông Vũ Tuấn Nghĩa – Phó trưởng phòng Lao động-TBXH huyện Thạch An

phát biểu khai mạc Hội nghị tại cụm xã Thái Cường-Trọng Con

IMG_0216Hội nghị tại cụm xã Thái Cường-Trọng Con thu hút trên 60 người lao động tham gia

IMG_5421Bà Đặng Thị Long Biên – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm, học nghề tại cụm xã Kim Đồng – Đức Thông

IMG_5407
Hội nghị tại cụm xã Kim Đồng – Đức Thông  thu hút  trên 60 người lao động tham gia

IMG_0570
Hội nghị tại cụm xã Vân Trình – Thị Ngân có 40  người lao động tham gia

IMG_0564Ông Vũ Văn Cảnh –  Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm, học nghề tại cụm xã Vân Trình – Thị Ngân

           Kết thúc Hội nghị, người lao động đăng đi ký học nghề tại trường Cao đẳng nghề Than – Khoáng sản Việt Nam; Đăng ký đi làm việc tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật TEXHONG Ngân Long tỉnh Quảng Ninh, công ty TNHH Công nghiệp BROTHER tỉnh Hải Dương./.

TC Hành chính TH