Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Công văn phối hợp giới thiệu lao động làm việc tại Trà Vinh

Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Tỉnh Trà Vinh.

 

Chi tiết xem 148SLDTBXH-LDVL_Tra Vinh