Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Thông báo tuyển sinh tiếng Hàn Quốc

Để đáp ứng nhu cầu của người lao động học tiếng Hàn Quốc phục vụ mục đích tạo việc làm trong nước hoặc tham gia lao động tại thị trường Hàn Quốc. Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bắc Giang thông báo mở lớp học kỹ năng tiếng Hàn Quốc theo chương trình EPS – KLPT của Hàn Quốc

 

Thông tin chi tiết xem tại đây