Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 01 năm 2017

       Trong tháng 01/2017, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 47 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Untitled1