Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý Văn bản và Điều hành VNPT- IOFFICE

            Ngày 07/02/2017 Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với Viễn thông Cao Bằng tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý Văn bản và Điều hành VNPT- IOFFICE cho công chức, viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm

FullSizeRender

Công chức, viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm tham gia tập huấn

         Công chức, viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm được nghe báo cáo viên của Viễn thông Cao Bằng giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống quản lý Văn bản và Điều hành Ioffice, cách thức đăng nhập hệ thống, quy trình xử lý văn bản đi, đến, gửi nhận thông tin điều hành công việc… Đây là hệ thống phần mềm có nhiều tính năng vượt trội như: tiết kiệm được thời gian điều hành, giải quyết công việc, tiết kiệm chi phí, văn phòng phẩm và giúp người sử dụng làm việc mọi lúc, mọi nơi trên Internet, đáp ứng yêu cầu liên thông giữa các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, góp phần triển khai hiệu quả chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ.

FullSizeRender(1)

         Bà  Nông Thảo Nguyên – Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Viễn thông Cao Bằng, hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống quản lý Văn bản và Điều hành Ioffice

Phát biểu tại buổi tập huấn, Đồng chí Đặng Thị Long Biên – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm khẳng định việc tập huấn hệ thống Ioffice cho công chức, viên chức là cần thiết nhằm nâng cao kỹ năng, thao tác sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết, xử lý công việc; yêu cầu công chức, viên chức tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để sử dụng có hiệu quả phần mềm Ioffice trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời, đề nghị Viễn thông Cao Bằng tiếp tục có sự phối hợp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật để đơn vị triển khai sử dụng phần mềm đạt hiệu quả cao nhất./.

                                                                                      TC Hành chính TH